Privacybeleid

Het is onze taak om uw privacy te beschermen. We gebruiken de informatie die we over u verzamelen alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We gebruiken de gegevens die u verstrekt om uw bestelling uit te voeren en te verwerken. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres met uw toestemming gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De uitschrijving is op elk moment mogelijk.

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden ook op elk moment lezen hier zien. U kunt uw eerdere bestellingen in deze winkel zien in onze klantenlogin.

We gebruiken cookies op verschillende pagina's om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan ​​en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Onze partnerbedrijven mogen via onze website geen persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken met behulp van cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd . De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

Volgens de federale wet op de gegevensbescherming hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen.

Teilnahmebedingungen

De SCOOTER CENTER GmbH, biedt af en toe een prijsvraag / loterij aan. Deelname is op basis van onze deelnamevoorwaarden.

AVG (Privacy)

Door deel te nemen aan de wedstrijden/loterijen gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat de SCOOTER CENTER GmbH bewaart de hiervoor benodigde gegevens voor de duur van de wedstrijd/loterij en daarna. Het staat de deelnemer te allen tijde vrij om zijn toestemming in te trekken en zich daarmee uit de deelname terug te trekken. de SCOOTER CENTER GmbH wijst erop dat niet alle persoonlijke gegevens van de deelnemer aan derden toegankelijk worden gemaakt. De winnaars stemmen ermee in dat hun naam en woonplaats worden gepubliceerd.

Deelname / loterij

Alleen deelnemers die zich hebben ingeschreven met alle benodigde informatie komen in aanmerking voor de loterij. Het lot beslist over alle inzendingen, waarbij het toevalsbeginsel wordt gewaarborgd. Per deelnemer is slechts één overwinning mogelijk. Een contante betaling of overdraagbaarheid van de prijs aan andere personen is uitgesloten. Als de overhandiging van de prijs niet mogelijk of onredelijk is, ontvangt de winnaar een gelijkwaardige vervanging. De winnaars komen uit de SCOOTER CENTER GmbH schriftelijk op de hoogte gesteld. Als een winnaar niet binnen 21 dagen na berichtgeving reageert, vervalt het recht op de prijs en wordt volgens dezelfde procedure een vervangende winnaar getrokken. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven adres. De bekendmaking van de winnaars is zonder garantie.

Deelnemers, diskwalificatie van de wedstrijd of de loterij

Om deel te nemen aan de wedstrijd/loterij is het essentieel dat alle persoonlijke informatie waarheidsgetrouw is. medewerker van SCOOTER CENTER GmbH, inclusief familieleden, zijn uitgesloten van deelname. de SCOOTER CENTER GmbH heeft het recht om personen van deelname uit te sluiten als er legitieme redenen zijn, zoals: B. Er is sprake van schending van de deelnamevoorwaarden, dubbele deelname, ontoelaatbare beïnvloeding van de wedstrijd, manipulatie, enz. Indien nodig kunnen in deze gevallen ook winsten met terugwerkende kracht worden opgenomen en teruggevorderd.

Wijzigingen in de regels voor deelname en beëindiging van de wedstrijd

De SCOOTER CENTER GmbH behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden op elk moment te wijzigen. Verder is de SCOOTER CENTER GmbH behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of verloting op elk moment om een ​​belangrijke reden zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te onderbreken. Dit geldt in het bijzonder voor redenen die de verloting of verloting volgens plan zouden verstoren of verhinderen. Indien een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, is de SCOOTER CENTER GmbH is gerechtigd van deze persoon vergoeding van de geleden schade te eisen.

Beperking van aansprakelijkheid

een aansprakelijkheid van SCOOTER CENTER GmbH - ongeacht de juridische reden - bestaat alleen als de schade is veroorzaakt door verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting (kardinale verplichting) op een manier die het bereiken van het contractuele doel in gevaar brengt of te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Plak de SCOOTER CENTER GmbH volgens het vorige lid voor de schending van een essentiële contractuele verplichting zonder opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot de mate waarin de SCOOTER CENTER GmbH moest doorgaans rekening houden met het sluiten van het contract op grond van de feiten die hen op dat moment bekend waren. Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet bij verwijtbaar letsel aan leven, lichaam en gezondheid, bij aansprakelijkheidsclaims op grond van de Wet productaansprakelijkheid of bij een contractueel overeengekomen aansprakelijkheidsverplichting buiten schuld of indien de desbetreffende omstandigheid aanleiding tot aansprakelijkheid op frauduleuze wijze werd verzwegen. Voor zover de aansprakelijkheid van SCOOTER CENTER GmbH is uitgesloten of beperkt in overeenstemming met de bepalingen van deze disclaimer, dit geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van organen, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

Overig

Mochten afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast. In plaats daarvan zal een passende regeling worden gebruikt, die het meest overeenkomt met het doel van de niet-effectieve bepaling.

De beslissing van de jury is definitief in onze wedstrijden en loterijen

Gebruik van Facebook Social Plugins

Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: http://developers.facebook.com/plugins.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden, die deze in de website integreert. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeren u daarom volgens onze Kennis:

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld op de Like-knop drukt of een opmerking achterlaat, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Het is ook mogelijk om Facebook-sociale plug-ins met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de "Facebook-blokker'.